چرخ میاندوز در دو نو خانگی و صنعتی جهت دوخت انواع البسه تریکو مورد استفاده قرار میگیرد.

نمایش یک نتیجه